top of page

SE-TRAUME-BEHANDLING

Jeg tilbyder traumebehandling med udgangspunkt i SE (Somatic Experiencing) som er en terapeutisk metode, der er virksom til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer.


Metoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres, så der genetableres en balance i nervesystemet og stressreaktionerne opløses.

Teorien bag metoden, som bliver understøttet af nyeste forskning, er, at en traumatisk stressreaktion er en følge af et højt aktiveret nervesystem. Dermed reagerer og udvikler kroppen symptomer. Symptomer kan være kronisk træthed, nedsat koncentrationsevne og korttidshukommelse, migræne, PTSD-symptomer og depression. Det er ikke selve begivenheden, der udløser et traume, men personens reaktion på oplevelsen.

Med SE-metoden er det muligt at frigøre spænding fra de instinktive reaktioner, der er fastlåst i kroppen og ved en nænsom guidet sanseproces understøtte nervesystemets naturlige bevægelse fra stress mod balance og ro.

Find mere materiale om SE her.

Ancient Architecture
SE-traumebehandling: About Me

HAR DU VÆRET UDSAT FOR SEKSUELLE TRAUMER, KAN TERAPI OG SE- TRAUMEBEHANDLING HJÆLPE PÅ SENFØLGER SOM:

GENOPLEVELSESSYMPTOMER

Du bliver mindet om den traumatiske begivenhed, og det kan komme på alle tidspunkter. Du oplever og føler måske samme frygt eller rædsel, som du gjorde, da det skete. Det kan komme som mareridt, flashbacks, eller du kan se, høre eller lugte noget, der minder dig om det traumatiske, og det kan udløse flashbacks og angst.

UNDGÅELSESADFÆRD

Du forsøger at undgå situationer eller mennesker, som minder dig om den traumatisk begivenhed.

Du kan føle dig vagtsom, konstant nervøs og mærke indre uro, eller du holder hele tiden øje med dine omgivelser.

Grundet de seksuelle traumer kan du have mange andre livsændrende reaktioner og symptomer som f.eks koncentrations- og hukommelsesbesvær; manglende basal tillid til dig selv, andre og omgivelserne; vanskeligheder med din krop, seksualitet, intimitet, kærlighed, nærhed og tilknytning; skyld/skam; vrede; svært ved at sætte grænser og mærke grænser; misbrug af mad, alkohol, stoffer, sex og porno; selvskadende adfærd, hvor du igen og igen straffer din krop, som blev udsat for overgreb og krænkelse,

Derudover er der mange andre livændrende reaktioner og symptomer på traumatiske hændelser, som du med fordel kan få hjælp til igennem Terapi og SE traumebehandling.

SE-traumebehandling: About Therapy
bottom of page