top of page
Supervision: About Me

SUPERVISION

Jeg erfaring med at supervisere såvel grupper som individuelle.

I supervision kan der medbringes forskellige faglige udfordringer. Det kan fx. konkret være i forhold til en ”sag” eller relationelle udfordringer på arbejdspladsen.


- Supervision er et vigtigt reflektionsrum, når man arbejder med relationer.

- Supervision kan være medvirkende til at øge din evne til at være rummelig og empatisk.

- Supervision kan give dig større indsigt i dig selv og din fagpersonlige identitet.

- Supervision kan være med til at skabe mere trivsel på arbejdspladsen.

- Supervision kan være med til at forebygge stress og udbrændthed.

- Supervision kan bibringe ny læring og konkrete ideer til det videre arbejde.

Jeg tilbyder supervision til grupper og individuelle. Det kan være faggrupper indenfor social- og sundhedsområdet, Det kan være psykoterapeuter eller psykologer, som ønsker sagssupervision.

skovtræer
bottom of page